Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο παρέχει προς ενοικίαση τεχνικό εξοπλισμό πλήρως βαθμονομημένο και σε λειτουργική κατάσταση ενώ προσφέρονται και υπηρεσίες τεχνικών μετρήσεων από το εξειδικευμένο προσωπικό του.

Λεπτομερής κατάλογος εξοπλισμού και χρεώσεις στο ενημερωτικό φυλλάδιο.