Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός για τη διενέργεια εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ) και Ευρωπαίους Διαχειριστές Ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ημερολόγιο μας ή επικοινωνήστε στο 22667716 με την Μαρία Παφίτη.