Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός για τη διενέργεια εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν ΠΕΑ κτιρίων, Επιθεωρητές Λεβήτων και Διαχειριστών Ενέργειας.