Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο διοργανώνει Παγκύπρια και για όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργαστήρια με θέμα την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ημερολόγιο μας ή επικοινωνήστε στο 22667716 με τις κυρίες Μυρτώ Σκουρουπάθη και Σούλλα Καρρά.