Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο διοργανώνει σε όλη την Κύπρο και για όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργαστήρια με θέμα την ενέργεια και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις Μαρία Παφίτη και Μυρτώ Σκουρουπάθη.