Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Ανταλλαγή εμπειριών και ο έλεγχος των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε διαφορετικές τυπολογίεςκτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο ή τα διαχειρίζεται ο δημόσιος τομέας. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG IVC (2012-2015).

Περισσότερα…

Post Author: