Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει στις 23 – 24 Νοέμβρη 2020, σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Διαχείριση Έργου και Μέθοδοι Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης», το οποίο στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων (θεωρητικών και πρακτικών) γνώσεων, σε επαγγελματίες οι οποίοι σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και αναλύουν τεχνοοικονομικά την υλοποίηση έργων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους κλάδους μηχανικής επιστήμης ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχ ανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων, Εφαρμοσμένη Γεωλογία, Αγρονομική – Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση Ποσοτήτων, Εκτίμηση Γης και Πολεοδομία – Χωροταξία.

Το σεμινάριο είναι επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Για περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Post Author: