Ενεργειακοί Ελεγκτές κατηγορίες Α, Β και Γ
Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy
Σχεδιασμός και ρύθμιση συστημάτων θέρμανσης με υγρά και αέρια καύσιμα
Σεμινάριο Ευρωπαϊου Διαχειριστή Ενέργειας EUREM

Σημειώνεται ότι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών έχει πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Κ.Ε.Κ. (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κ000328) και οι αίθουσες κατάρτισης του Ενεργειακού Γραφείου έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Δ.Ε.Κ. (Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης, D000318).