Αρχική / Τελευταία Νέα / Σεμινάριο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης- Καπνοδόχοι: μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση

Σεμινάριο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης- Καπνοδόχοι: μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο, επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με τίτλο «Καπνοδόχοι: μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση» (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 13384-1:2015), στις 24 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Semeli, στη Λευκωσία.

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τον τρόπο λειτουργίας της καπνοδόχου, τους παράγοντες που εμπλέκονται και επηρεάζουν το σχεδιασμό, τις δυσλειτουργίες και τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τη μη ορθή διαστασιολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση της καπνοδόχου. Παράλληλα, να είναι πλέον σε θέση να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν σφάλματα στη λειτουργία εγκατεστημένων καπνοδόχων.

Ανεπάρκεια στον υπολογισμό, στην κατασκευή και στην εγκατάσταση καπνοδόχων συνεπάγεται:

  •  μειωμένο βαθμό απόδοσης του συστήματος καυστήρα/λέβητα/καπνοδόχου
  • αυξημένο λειτουργικό κόστος
  • μεγαλύτερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • πηγή κινδύνων ζωής (υπό προϋποθέσεις) είτε από δηλητηριάσεις λόγω αυξημένης παραγωγής και πιθανής διαρροής μονοξειδίου του άνθρακα, είτε από πυρκαγιές οι οποίες προκύπτουν από τη δημιουργία επικαθήσεων αιθάλης στο εσωτερικό της καπνοδόχου και στη συνέχεια ανάφλεξη της αιθάλης, ιδίως σε ανεπαρκή συστήματα καύσης βιομάζας.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 13384-1:2015 «Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods – Part 1: Chimneys serving one heating appliance» παρουσιάζει και αναλύει του παράγοντες, φυσικούς και τεχνικούς, που επιδρούν και επηρεάζουν τη λειτουργία των καπνοδόχων. Η χρήση και εφαρμογή του προτύπου από το μελετητή, το σχεδιαστή, τον κατασκευαστή και τον τεχνικό εγκατάστασης και συντήρησης μιας καπνοδόχου εξασφαλίζει την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

Το σεμινάριο ενδιαφέρει: Συμβούλους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Στελέχη Βιομηχανίας Συστημάτων Καύσης, Εργολάβους και Επιβλέποντες ΜηχανικούςΈργων, Προσφοροδότες Κατασκευαστικών Εργασιών, Τεχνικούς/Εγκαταστάτες/Συντηρητές Συστημάτων Θέρμανσης, Κατασκευαστές και Διανομείς Καπνοδόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με την κα Μαρία Θεοφάνους, τηλ. 22411442, e-mail training@cys.org.cy.

 

x

Δείτε Επίσης

Σχέδιο Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού χρήσης για κατοικίες

  Ανακοίνωση ΥΕΕΒΤ: «Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών ...