Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το Ευρωπαϊκό έργο TEESCHOOLS του προγράμματος Interreg MED, ανακοινώνει τη διενέργεια σειράς ηλεκτρονικών μαθημάτων, που αποσκοπεί στην παροχή καινοτόμων λύσεων για τις Τοπικές Αρχές, τόσο από τεχνικής, όσο και από οικονομικής απόψεως, για υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των σχολείων στην περιοχή της Μεσογείου, με σκοπό να γίνουν Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση (ΚΣΜΕΚ).

Στόχος της σειράς μαθημάτων, η οποία προσφέρεται στα αγγλικά, είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων που δοκιμάστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του έργου, ώστε επαγγελματίες, ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι, να ενσωματώσουν τη μεθοδολογία TEESCHOOLS στις δραστηριότητες, μελέτες και σχέδια δράσης τους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Συγκεκριμένα, η σειρά μαθημάτων απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερευνητές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, σε ενεργειακούς ελεγκτές και τεχνικούς σε δημόσιες εγκαταστάσεις/δημόσια σχολικά κτίρια -όμως οι Τοπικές Αρχές και άλλοι, πιθανοί ενδιαφερόμενοι δύνανται επίσης να την παρακολουθήσουν.

Οι ενότητες και η δομή τους…

Η σειρά μαθημάτων αποτελείται από 13 συνολικά ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από μία παρουσίαση, τους εκπαιδευτικούς στόχους, τα περιεχόμενα και το τεστ αξιολόγησης.

 1. Το κανονιστικό πλαίσιο. Επίπεδο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ. Η έννοια ΚΣΜΕΚ και η εφαρμογή της στις χώρες εταίρους. (The normative context. Level of Implementation of EU directives. The Nearly Zero Energy Building (NZEB) concept. NZEB concept in the partner countries.)
 2. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική των σχολείων (Bioclimatic architecture of schools)
 3. Ενεργειακοί έλεγχοι στα σχολεία (Energy audits in schools)
 4. Υπολογιστικά εργαλεία και εργαλεία παρακολούθησης. Διαδικτυακό εργαλείο TEESCHOOLS. (Calculation and monitoring tools. Webtool TEESCHOOLS.)
 5. Υπολογιστικά εργαλεία και εργαλεία παρακολούθησης. Ανθρακικό Αποτύπωμα. (Calculation and monitoring tools. Carbon footprint.)
 6. Συντήρηση και διαχείριση της ενέργειας στα σχολεία (Maintenance and management of energy in schools)
 7. Καινοτόμες προσεγγίσεις. Παράθυρα, Φωτισμός, Αερισμός. (Innovative approaches. Windows, Lighting, Ventilation.)
 8. Καινοτόμες προσεγγίσεις. Υλικά αλλαγής φάσεων και τεχνολογίες γυαλιού. (Innovative approaches. Phase Change Materials and glass technologies.)
 9. Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις στα σχολεία. Θερμική, φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια και γεωθερμική. Πρακτικές εφαρμογής. (Sustainable renewable solutions in schools. Thermal, photovoltaic solar energy, and geothermal. Practical application cases.)
 10. Χρηματοδοτικές λύσεις για την ανακαίνιση του σχολείου. Τα κίνητρα. (Financial solutions for school’s renovation. The incentives.)
 11. Χρηματοδοτικές λύσεις για την ανακαίνιση του σχολείου. Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. (Financial solutions for school’s renovation. Public Private Partnership and Energy Performance Contracts.)
 12. ‘Έξυπνο σχολείο’ και κινητικότητα (Smartschool and mobility)
 13. Αλλαγή συμπεριφοράς στα σχολεία (Behavioural change at schools)

Το τεστ αξιολόγησης αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο τέλος κάθε ενότητας. Για να θεωρείται επιτυχής η παρακολούθηση κάθε ενότητας, αλλά και όλης της σειράς μαθημάτων, ο υποψήφιος θα πρέπει να εξασφαλίσει τελική βαθμολογία τουλάχιστον 70%.

Πόσο διαρκεί;

Η διάρκεια ολοκλήρωσης όλης της σειράς μαθημάτων εκτιμάται στις 2-3 ώρες -παρ’ όλα αυτά, κάθε ενότητα μπορεί να παρακολουθεί ανεξάρτητα και να επαναληφθεί όσες φορές το επιθυμεί ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση…

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, ο υποψήφιος θα λάβει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και έκπτωση ύψους 35% στα Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας που θα διοργανώσει το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (Εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός από την Υπηρεσία Ενέργειας και Πιστοποιημένο Κέντρο και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ) εν έτει 2020.

Για δήλωση συμμετοχής…

Αν βρίσκετε ότι όλα τα πιο πάνω ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες σας, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη σειρά μαθημάτων, αποστέλνοντας το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) στο maria.achilleos@cea.org.cy

Με αυτό τον τρόπο, τα στοιχεία σας θα προωθηθούν στους κεντρικούς συντονιστές του προγράμματος TEESCHOOLS, για τη δημιουργία και αποστολή του μοναδικού σας ειδικού αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης στην πλατφόρμα.

Post Author: