Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Προσθέτοντας νέους συμμετέχοντες στο Σύμφωνο των Δημάρχων και δημιουργίας αναλυτικότερων Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στην Ευρώπη. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω το Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2012-2015).

Περισσότερα…

Post Author: