Αρχική / Ανακοινώσεις / Σχέδιο για «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ίδια κατανάλωση, Μέγιστης Ισχύος 5MW»

Σχέδιο για «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ίδια κατανάλωση, Μέγιστης Ισχύος 5MW»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τη λειτουργία του σχεδίου στήριξης, «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για την ίδια Κατανάλωση, Μέγιστης Ισχύος 5MW». Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση των εγκαταστάσεων μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των υποχρεωτικών εθνικών στόχων ΑΠΕ και ΕΞΕ που προνοούνται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2012/27/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα ή μέχρι την έκδοση αναθεώρησης/κατάργησης του Σχεδίου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία Ενέργειας και στα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ: www.mcit.gov.cy

x

Δείτε Επίσης

Επιχορηγούμενο σεμινάριο: Level I Certified Infrared Thermographer®

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ανακοινώνει τη διενέργεια 5ήμερου σεμιναρίου θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης με θέμα «Level I Certified Infrared Thermographer®» στις 12-16 Νοεμβρίου.  ...