Αρχική / Τελευταία Νέα / Σχέδιο Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού χρήσης για κατοικίες

Σχέδιο Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού χρήσης για κατοικίες

 

Ανακοίνωση ΥΕΕΒΤ:

«Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στις 600.000 ευρώ και θα καλύψει αναδρομικά επενδύσεις για καινούργια ηλιακά συστήματα/πλαίσια που αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν μετά την 01/01/2016. Το Σχέδιο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Έντυπα Αιτήσεων θα υπάρχουν διαθέσιμα από τις 4/9/2017 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού , στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Οδός Α. Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία, είτε να κατατίθενται σε ειδικό κιβώτιο στην είσοδο του κτηρίου της Υπηρεσίας Ενέργειας στην ίδια διεύθυνση, είτε να παραδίδονται σε φάκελο στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις, οι αιτητές θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται στους προμηθευτές/ εγκαταστάτες για τους οποίους το Υπουργείο οργάνωσε ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δίδεται στις αιτήσεις που είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.»

x

Δείτε Επίσης

Marine Renewable Energy Seminar – PELAGOS EU funded project

The MARINEM would like to invite you to the seminar titled “Entrepreneurship & Technology Transfer in the Renewable Energy Sector” organized in the framework of ...