Αρχική / Ανακοινώσεις / Σχέδιο Χορηγιών Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

Σχέδιο Χορηγιών Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) ανακοίνωσε την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το Σχέδιο, με προϋπολογισμό €16 εκατομμυρίων, επιδιώκει να στηρίξει επενδύσεις σε τρεις θεματικούς πυλώνες:

(α) δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός,

(β) αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υφιστάμενων τουριστικών μονάδων, και εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων,

(γ) εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, βελτίωση της ποιότητας και σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, επέκταση του σε νέες αγορές, και στήριξη παρεμφερών προς τον τουρισμό κλάδων της οικονομίας.

Περισσότερα στοιχεία για τη χορηγία και τα πλήρη έγγραφά της, στη σελίδα του Σχεδίου Χορηγιών.

x

Δείτε Επίσης

Marine Renewable Energy Seminar – PELAGOS EU funded project

The MARINEM would like to invite you to the seminar titled “Entrepreneurship & Technology Transfer in the Renewable Energy Sector” organized in the framework of ...