Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

«Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών και κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή της επανενωμένης Λευκωσίας μέχρι το 2030;» ήταν το ερώτημα που καλέστηκαν να απαντήσουν ομάδα εκπροσώπων από υπουργεία, πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και πολίτες που συμμετείχαν στο εργαστήριο που διοργανώθηκε στις 12-13 Δεκεμβρίου 2016 από την κοινοπραξία Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο (RIS Cyprus).

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου συνοψίζονται σε 10 προτάσεις πολιτικής και μέτρα για τις βιώσιμες μεταφορές στη Λευκωσία.

Δελτίο τύπου

Post Author: