"De transportsector is de belangrijkste bron van broeikasgasemissies in Cyprus, aangezien deze bijna geheel afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen, met een aanzienlijk effect op de menselijke gezondheid en het milieu. Tegelijkertijd zal de aanpak op basis van het exclusieve gebruik van het privévoertuig naar verwachting leiden tot een korte-termijn "blokkering" van wegennetwerken in stedelijke centra. Door de goedkeuring van duurzame ontwerpprincipes en de bevordering van "groene" technologieën wil het Energiebureau bijdragen aan de totstandbrenging van "toegankelijk, betaalbaar en schoon vervoer voor iedereen". "

presentaties

informatiefolders

Handleidingen en technische handleidingen