Het concept van de cyclische economie beantwoordt aan de ambitie voor duurzame ontwikkeling in de context van toenemende druk van de productie en consumptie van hulpbronnen van de omgeving van de planeet. Tot nu toe was de economie grotendeels gebaseerd op het "take-make-throw" -model, een lineair model waarbij elk product onvermijdelijk het einde van zijn nuttige levensduur bereikt.

De overgang naar een cyclische economie vereist een andere focus op hergebruik, reparatie, vernieuwing en recycling van bestaande materialen en producten. Dat eerder overwogen "afval" kan worden omgezet in grondstof.

Lees meer op de onderstaande formulieren.