"Om te zorgen dat toekomstige generaties kunnen voorzien in hun basisbehoeften, het rationele beheer van natuurlijke hulpbronnen en de goedkeuring van de beginselen van de cyclische economie op alle gebieden. Het Energiebureau streeft ernaar door middel van trainingen en bijeenkomsten bij te dragen aan de formulering van beleidsvoorstellen met het doel de cyclische economie om te zetten in wetgeving. Daarnaast zal het de "Loop Procurement" en "Evaluatie van Life Cycle Cost" als instrumenten voor de aanschaf van goederen en diensten door de overheid en lokale overheden, met de belangrijkste benchmarks de beginselen van de circulaire economie te promoten. "

Het concept van de cyclische economie beantwoordt aan de ambitie voor duurzame ontwikkeling in de context van toenemende druk van de productie en consumptie van hulpbronnen van de omgeving van de planeet. Tot nu toe was de economie grotendeels gebaseerd op het "take-make-throw" -model, een lineair model waarbij elk product onvermijdelijk het einde van zijn nuttige levensduur bereikt.

De overgang naar een cyclische economie vereist een andere focus op hergebruik, reparatie, vernieuwing en recycling van bestaande materialen en producten. Dat eerder overwogen "afval" kan worden omgezet in grondstof.

Lees meer over de volgende nieuwsbrieven: