"Het bereiken van de individuele energie en milieudoelstellingen voor Cyprus 2030 vereist de mobilisatie en beschikbaarheid van financieringsoplossingen. Bestaande financieringsinstrumenten kunnen geen projecten en investeringen ondersteunen voor een tijdige energietransitie. Het Energiebureau zal, in samenwerking met financiële instellingen en lokale instanties, alternatieve financieringsmechanismen zoeken ter ondersteuning van milieuvriendelijke en economisch levensvatbare projecten. "

NIEUW! Subsidieregeling voor energie-audits bij kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) (2019) (GR)

uitbreiding Subsidieregeling ter bevordering van het gebruik van RES en energiebesparing voor woningen (2019) (GR)

uitbreiding van de aanvraagverzendperiode voor netto facturering (2019) (GR)

Plan voor opwekking van elektriciteit uit hoogperformante warmtekrachtkoppeling en warmteopwekkende eenheden voor gelijk stroomverbruik 5MW (2018) (GR)

Hernieuwbaar elektriciteitsproductieplan voor eigen verbruik (2018) (GR)

Financiële instrumenten van de EU voor energie