NIEUW! SPONSORINGSREGELING VOOR ENERGIEBEPERKINGEN IN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN (MKB) 2019

NIEUW! LENTESTELSEL OM HET GEBRUIK VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN EN HUISHOUDELIJKE ENERGIESBESPARINGEN, 2019, AAN TE BRENGEN

ONTWERP voor de opwekking van elektriciteit uit planten WARMTEKRACHTKOPPELING en de hitte van hoge prestaties voor SAME consumptie, MAXIMUMVERMOGEN 5MW, 2018

ONTWERP VOOR DE PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN (RES) VOOR EIGEN VERBRUIK, 2018

Verleng de periode voor het indienen van aanvragen voor het installeren van systemen met Net Billing

ENERGIE UPGRADES FINANCIERENDE HULPMIDDELEN

EU-FINANCIËLE INSTRUMENTEN VOOR ENERGIE