Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Δημιουργία Τοπικών Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης. Συγχρηματοδότηση από τη ΓΔ Ενέργειας (2009-2012).

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 22667716.

Post Author: