Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Έργο HAPPEN – Holistic APproach and Platform for the deep renovation of the med residential build ENvironment

To έργο HAPPEN έχει ως σκοπό την τόνωση της αγοράς για ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων, στοχεύοντας στη δημιουργία Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Το έργο θέλει να επιτύχει αυτό το στόχο μέσα από την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης και μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσαρμοσμένης στις κλιματολογικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής της Μεσογείου. Η προσέγγιση αυτή [MedZEB] και η πλατφόρμα αναμένεται να συνεισφέρει στη:

  • Σύνδεση της αγοράς ενεργειακών ανακαινίσεων μεταξύ πελατών, μελετητών, προμηθευτών και εγκαταστατών
  • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης για τις ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις
  • Αύξηση των λύσεων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων δίνοντας έμφαση στη σχέση κόστους-οφέλους

Για να δοκιμαστεί η προσέγγιση αυτή στην πράξη, επιλέχθηκαν μερικά κτίρια από κάθε χώρα που λαμβάνει μέρος στο έργο για πιλοτικές δράσεις ενεργειακής ανακαίνισης. Ένα από αυτά είναι και το Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου. Μέσω της μεθοδολογίας του MedZEB θα επιλεγούν τα κατάλληλα μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό τις 200,000 €. Για τη χρηματοδότηση των επεμβάσεων αυτών, ο Δήμος Στροβόλου θα διαθέσει ίδιους πόρους που αφορούν τη συντήρηση του κτιρίου ενώ παράλληλα θα αναζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση είτε μέσω εθνικής/ευρωπαϊκής χορηγίας είτε σε συνεργασία με κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Με την έναρξη του έργου, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ως διαχειριστής του έργου στην Κύπρο, θα ετοιμάσει ένα πλάνο για την υλοποίηση των πιλοτικών έργων, στο οποίο, εκτός από το Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, θα περιλαμβάνονται και 3 οικιστικά κτίρια (κατοικίες) στην επικράτεια του Δήμου.

Για την επιλογή των οικιστικών κτιρίων, το Ενεργειακό Γραφείο προτίθεται να προχωρήσει σε ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους δημότες Στροβόλου και οι συμμετέχοντες θα επιλεχθούν βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. Αναμένεται πως τα πιλοτικά έργα στο Δήμο Στροβόλου θα ξεκινήσουν τέλος του δεύτερου έτους του έργου (2019) και θα ολοκληρωθούν κατά το τρίτο έτος υλοποίησης του έργου (2020). Ο Δήμος θα στηρίξει επίσης το Ενεργειακό Γραφείο στις δράσεις επικοινωνίας προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μέσω της εμπλοκής του στην Τοπική Ομάδα Δράσης και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα διοργανώσει το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Το έργο HAPPEN έχει διάρκεια 36 μηνών και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα €2,108,827.50. Το εταιρικό σχήμα που είναι υπό την ηγεσία του Ιταλικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (National Research Centre – CNR), περιλαμβάνει εταίρους από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία και Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το έργο στους εξής συνδέσμους: 

HAPPEN – Website

HAPPEN – Facebook

HAPPEN – LinkedIn

HAPPEN – Twitter

Post Author: