Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Green Public Procurement Supporters for Innovative and Sustainable Institutional Change. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ΠΔΣ, το GreenS θα δημιουργήσει μία βάση δεδομένων με πρότυπα, αποτελούμενη από τεχνικούς όρους, περιγραφές και προϋποθέσεις για ένα έγγραφο προσφοράς πράσινης δημόσιας αγοράς, το οποίο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες των τοπικών διοικήσεων. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2015-2018).

Μάθετε περισσότερα.

Post Author: