Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το εγχειρίδιο αυτό έχει ετοιμαστεί από την Αρχή Αειφόρου Ενέργειας της Ιρλανδίας (Sustainable Energy Authority of Ireland seai), έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί για τα Κυπριακά δεδομένα και συνήθειες από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να βοηθήσει όλους τους πολίτες ιδιοκτήτες ή ενοίκους κατοικιών ώστε να γίνουν οι ίδιοι σωστοί διαχειριστές της ενέργειας που καταναλώνεται στην κατοικία τους. Αυτό πως επιτυγχάνεται; Με την κατανόηση για το πώς και που χρησιμοποιείται ενέργεια και για το πώς μπορούν να αποκτηθούν ενεργειακά αποδοτικές συνήθειες. Αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων προστατεύοντας την ίδια ώρα και το περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ για να διαβάσετε το εγχειρίδιο.

 

Post Author: