Αρχική / ΕΡΓΑ / GERONIMO II-BIOGAS

GERONIMO II-BIOGAS

Συνεργασία με κτηνοτρόφους στην Ευρώπη, στην εξεύρεση του δυναμικού βιοαερίου από τα κτηνοτροφικά απόβλητα σε χοιροστάσια και βουστάσια καθώς και στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους από μια μελλοντική εγκατάσταση ενός σταθμού βιοαερίου σε αυτές τις φάρμες  Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2010-2013).

Περισσότερα…

x

Δείτε Επίσης

TEESCHOOLS

      Transferring Energy Efficiency in Mediterranean Schools. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει νέες λύσεις στις τοπικές αρχές, τόσο σε τεχνικούς όσο και σε ...