Αρχική / ΕΡΓΑ / GERONIMO II-BIOGAS

GERONIMO II-BIOGAS

Συνεργασία με κτηνοτρόφους στην Ευρώπη, στην εξεύρεση του δυναμικού βιοαερίου από τα κτηνοτροφικά απόβλητα σε χοιροστάσια και βουστάσια καθώς και στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους από μια μελλοντική εγκατάσταση ενός σταθμού βιοαερίου σε αυτές τις φάρμες  Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2010-2013).

Περισσότερα…

x

Δείτε Επίσης

ENERJ

Το έργο Interreg Mediterranenan ENERJ Υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην εφαρμογή δράσεων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια, ως μέτρα της τοπικής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής ...