Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Συνεργασία με κτηνοτρόφους στην Ευρώπη, στην εξεύρεση του δυναμικού βιοαερίου από τα κτηνοτροφικά απόβλητα σε χοιροστάσια και βουστάσια καθώς και στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους από μια μελλοντική εγκατάσταση ενός σταθμού βιοαερίου σε αυτές τις φάρμες  Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2010-2013).

Περισσότερα…

Post Author:

One Reply to “GERONIMO II-BIOGAS”

  1. Παράθεμα: seo plan for website

Comments are closed.