Αρχική / ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός για τη διενέργεια εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων. Επίσης, είναι εγκεκριμένος οργανισμός αξιολόγησης ικανός για να διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση επιθεωρητών θέρμανσης με λέβητα. Ακόμη, είναι ο αποκλειστικός εξεταστικός φορέας για την εφαρμογή της πιστοποίησης του Ευρωπαίου Διαχειριστή Ενέργειας EUREM στην Κύπρο αφού έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την Κοινοπραξία EUREM με έδρα τη Γερμανία.

Εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες

Εξετάσεις για Επιθεωρητές θέρμανσης με λέβητα

Εξετάσεις για τους Ευρωπαίους Διαχειριστές EUREM