Οι εξετάσεις Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων θα διοργανώνονται από το Ενεργειακό Γραφείο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις, με βάση την ΚΔΠ 419/2015 ανέρχεται στα 68 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κατοικίες έχουν όσοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο της αρχιτεκτονικής ή πολιτικής μηχανικής ή ηλεκτρολογικής μηχανικής ή μηχανολογικής μηχανικής ή χημικής μηχανικής ή μηχανικής περιβάλλοντος, του μητρώου μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και
  • Έχουν τουλάχιστον ένα (1) χρόνο αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου και
  • Έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κατοικίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενδεικτικά Θέματα Εξετάσεων Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για Κατοικίες

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ – ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο των ειδικευμένων εμπειρογνωμονών που θα εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για μη κατοικίες έχουν όσοι:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής και Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, του μητρώου μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και
  • Έχουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου ή έχουν εκδώσει τουλάχιστον ενενήντα (90) πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και
  • Έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κατοικίες και
  • Έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για μη κατοικίες.

Περισσότερες πληροφορίες

 

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ:

Λογισμικό και μεθοδολογία:

Οδηγοί:

Νομοθεσία:

 

Μάθετε πρώτοι- Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων για τα σεμινάρια, τις εξετάσεις και τις άλλες δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου, παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cea.org.cy.