Αρχική / Τελευταία Νέα / Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες

Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κατοικίες

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διενέργειας γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στη βάση των προνοιών των ΚΔΠ 419/2015 και ΚΔΠ 166/2016 και θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Μαΐου 2017, από τις 9:30 πμ μέχρι τις 12:30 μμ, στις αίθουσες Α, Β και Γ στο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕ.ΠΑ.), στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμους και κανονισμούς (ΚΔΠ 39/2014), η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφεί ένα πρόσωπο ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας στο σχετικό μητρώο, το οποίο διατηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το τέλος της εξέτασης, σύμφωνα με την ΚΔΠ 419/2015, ανέρχεται στα 68 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 80,92 ευρώ) και πρέπει να εξοφληθεί πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Για την εγγραφή και συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (στη διεύθυνση Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία) ή να αποστείλουν στο φαξ 22667736 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cea.org.cy μέχρι και τις 24 Μαΐου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ., τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Αίτηση συμμετοχής (συμπληρωμένη).
  2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  3. Φωτοαντίγραφο της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος του Ε.Τ.Ε.Κ. ή σχετική βεβαίωση.

Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο της Ανακοίνωσης.

Ανακοίνωση και κανονισμοί εξέτασης

Έντυπο συμμετοχής στις εξετάσεις

Έγκριση εξεταστικού οργανισμού

x

Δείτε Επίσης

Marine Renewable Energy Seminar – PELAGOS EU funded project

The MARINEM would like to invite you to the seminar titled “Entrepreneurship & Technology Transfer in the Renewable Energy Sector” organized in the framework of ...