Αρχική / Ανακοινώσεις / Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διενέργειας γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στη βάση των προνοιών των ΚΔΠ 419/2015 και ΚΔΠ 166/2016 και θα διεξαχθούν το Σάββατο 03 Φεβρουαρίου 2018, από τις 9:30 μέχρι τις 12:30, στην αίθουσα Γ στο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕ.ΠΑ.), στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμους και κανονισμούς (ΚΔΠ 39/2014), η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφεί ένα πρόσωπο ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας στο σχετικό μητρώο, το οποίο διατηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το τέλος της εξέτασης, σύμφωνα με την ΚΔΠ 419/2015, ανέρχεται στα 68 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 80,92 ευρώ) και πρέπει να εξοφληθεί πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Για την εγγραφή και συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη διαδικτυακή αίτηση, να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα και να πληρώσουν το τέλος της εξέτασης μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:30. Τα έντυπα που πρέπει να αποσταλούν είναι:.

  1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  2. Φωτοαντίγραφο της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος του Ε.Τ.Ε.Κ. ή σχετική βεβαίωση.

Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο της Ανακοίνωσης.

Αίτηση συμμετοχής

Ανακοίνωση και κανονισμοί εξέτασης

Έγκριση εξεταστικού οργανισμού

x

Δείτε Επίσης

6ο Παγκόσμιο συνέδριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ενεργειακής Απόδοσης

Μετά την επιτυχία των τελευταίων 5 διοργανώσεων, το 6ο παγκόσμιο συνέδριο ΑΠΕ και Ενεργειακής απόδοσης, το οποίο διοργανώνει το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, θα ...