Αρχική / Τελευταία Νέα / Εξετάσεις για επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης με λέβητα

Εξετάσεις για επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης με λέβητα

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, για τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά τις  30-31 Μαΐου 2018.

Αναγκαιότητα επιθεώρησης

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 77.000 συστήματα θέρμανσης με λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος έως 100kW και 15.000 συστήματα θέρμανσης με λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 100kW, τα οποία καταναλώνουν σημαντικό ποσοστό ενέργειας κάθε χρόνο.

Τα συστήματα θέρμανσης με λέβητες αερίων, υγρών ή στερεών καυσίμων ονομαστικής ισχύος από 20kW έως 100kW, με βάση τη νομοθεσία, πρέπει να επιθεωρούνται μία φορά κάθε πέντε (5) χρόνια. (ΚΔΠ 148/2013)

Τα συστήματα θέρμανσης  με λέβητες ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 100kW πρέπει να επιθεωρούνται μία φορά ανά δύο (2) χρόνια (για λέβητες υγρών και στερεών καυσίμων) ή τουλάχιστο μία φορά ανά τέσσερα (4) χρόνια (για λέβητες αερίου). (ΚΔΠ 149/2013)

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.), σε περίπτωση Κύπριου πολίτη, ή στο μητρώο μηχανικών, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε. που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε. εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής.

Το τέλος εξέτασης, και για τα 2 μέρη, σύμφωνα με την ΚΔΠ 150/2013 ανέρχεται στα 150 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο προπληρώνεται, ενώ σε περίπτωση που υποψήφιος επιθυμεί να επαναλάβει το αποτυχημένο μέρος της εξέτασης (θεωρητικό ή πρακτικό),  το τέλος  ανέρχεται στα 75 ευρώ 

Για την εγγραφή και συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης επιθεωρητών λεβήτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο φαξ 22667736 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση maria.paphiti@cea.org.cy  το έντυπο συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρήσιμα έντυπα:

Ανακοίνωση εξετάσεων

Έντυπο συμμετοχής

 Έγκριση Ενεργειακού Γραφείου ως οργανισμός αξιολόγησης

 

 

x

Δείτε Επίσης

Ένα Δίκτυο για την Ενεργειακή Απόδοση στην Κύπρο

Το ΥΕΕΒΤ, το ΕΓΚΠ και η ΟΕΒ καλούν τις επιχειρήσεις σε δράση Λευκωσία, 3 Οκτωβρίου 2018 – Οι κυπριακές επιχειρήσεις όχι μόνο θα διαδραματίσουν σημαντικό ...