Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α και Β. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και Παρασκευή 26-27 Απριλίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 23 Απριλίου 2018. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο συμμετοχής στους πιο κάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση

Έντυπο συμμετοχής

Post Author: