Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ και για ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

18 Μαΐου 2019 @ 09:30 - 12:30

ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.
Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στη βάση των προνοιών των ΚΔΠ 419/2015 και ΚΔΠ 166/2016 και θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 Μαϊου 2019, από τις 9:30 μέχρι τις 12:30, στην αίθουσα Γ, στο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕ.ΠΑ.), στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμους και κανονισμούς (ΚΔΠ 39/2014), η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφεί ένα πρόσωπο ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας στο σχετικό μητρώο, το οποίο διατηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το τέλος της εξέτασης, σύμφωνα με την ΚΔΠ 419/2015, ανέρχεται στα 68 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 80,92 ευρώ) και πρέπει να εξοφληθεί πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Για την εγγραφή και συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:

  • να συμπληρώσουν τη διαδικτυακή αίτηση,
  • να αποστείλουν φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου επίσημου δημόσιου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητά τους μέχρι και τις 13 Μαϊου 2019 και ώρα 17:00.
  • να πληρώσουν το τέλος της εξέτασης

Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο της Ανακοίνωσης.

Αίτηση συμμετοχής
Ανακοίνωση και κανονισμοί εξέτασης
Έγκριση εξεταστικού οργανισμού

ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στη βάση των προνοιών των ΚΔΠ 419/2015 και ΚΔΠ 166/2016 και θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, από τις 09:30 μέχρι τις 12:30, στην αίθουσα Γ στο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕ.ΠΑ.), στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμους και κανονισμούς (ΚΔΠ 39/2014), η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφεί ένα πρόσωπο ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας στο σχετικό μητρώο, το οποίο διατηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το τέλος της εξέτασης, σύμφωνα με την ΚΔΠ 419/2015, ανέρχεται στα 68 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 80,92 ευρώ) και πρέπει να εξοφληθεί πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Για την εγγραφή και συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη διαδικτυακή αίτηση, να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα και να πληρώσουν το τέλος της εξέτασης μέχρι και τις 13 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00. Τα έντυπα που πρέπει να αποσταλούν είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  2. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες για Κατοικίες.

Τα έντυπα μπορούν να σταλούν είτε με φαξ, στο 22667736, είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία είτε με email στο maria.paphiti@cea.org.cy

Αίτηση συμμετοχής

Ανακοίνωση και κανονισμοί εξέτασης

Έγκριση εξεταστικού οργανισμού

Διοργανωτής

Cyprus Energy Agency
Τηλέφωνο:
22667716
Email:
maria.paphiti@cea.org.cy
Ιστότοπος:
www.cea.org.cy

Χώρος Διεξαγωγής

Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)
Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77
Αγλαντζιά, Λευκωσία 2100 Κύπρος
+ Χάρτης Google
Τηλέφωνο:
22 806000
Ιστότοπος:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa