Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, μέσω ενός κοινού σχεδίου υλοποίησης στα σχολεία, με την άμεση εμπλοκή των μαθητών, της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα, των σχολικών εφοριών αλλά και των τοπικών αρχών. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω το Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2013-2016).

Μάθετε περισσότερα.

Post Author: