Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Διάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος EUREM για διαχειριστές ενέργειας σε περισσότερες εταιρείες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κυρίως στο βιομηχανικό τομέα, με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας τους. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω το Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2013-2016).

Μάθετε περισσότερα.

Post Author: