Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει ημερίδα για την προώθηση του νέου Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2016, στο Ξενοδοχείο Semeli, Λευκωσία, με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Αναδρομή στο Σύμφωνο των Δημάρχων:

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ξεκίνησε το 2008 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενώσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια στην επικράτειά τους.

Περισσότερες από 7.100 ευρωπαϊκές τοπικές αρχές που υπέγραψαν το Σύμφωνο των Δημάρχων, ανάμεσα τους και 25 δήμοι και κοινότητες από την Κύπρο, μοιράζονται ένα κοινό όραμα: να απαλλάξουν τις πόλεις τους από τις εκπομπές άνθρακα και να τις καταστήσουν ευπροσάρμοστες, παρέχοντας στους πολίτες τους πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Είκοσι τρεις Τοπικές Αρχές στην Κύπρο, με την υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, έχουν αναπτύξει Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια που στοχεύουν στη μείωση 600.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (> 25% μείωση) μέχρι το 2020.

Το 2015 η πρωτοβουλία έθεσε νέους και μακροπρόθεσμους στόχους: το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια επεκτείνει την αρχική του δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και συμπεριλαμβάνει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια έχει χαρακτηριστεί από τον Επίτροπο για την Κλιματική Δράση και Ενέργεια, κ. Miguel Arias Cañete, ως «η μεγαλύτερη αστική πρωτοβουλία για το κλίμα και την ενέργεια παγκοσμίως».

Οι υπογράφοντες που είχαν προηγουμένως δεσμευτεί για τους στόχους του 2020 ή/και την πρωτοβουλία «οι Δήμαρχοι Προσαρμόζονται» και οι νέοι υπογράφοντες καλούνται να προσυπογράψουν τους ευρωπαϊκούς στόχους για το 2030 για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% και να υλοποιήσουν τοπικές δράσεις για μετριασμό και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.

Γιατί πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή;

Η ημερίδα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, κατά την οποία οι υπογράφοντες του Σύμφωνου των Δημάρχων, δήμοι, κοινότητες, φορείς χάραξης πολιτικής, ειδικοί σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, θα μοιραστούν και θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους,  αποδεικνύοντας ότι μπορούν να συνεργαστούν από κοινού για ένα βελτιωμένο βιώσιμο περιβάλλον.

Θα παρουσιαστούν οι νέες πολιτικές κατά τις Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και οι οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να μάθουν για πετυχημένα παραδείγματα και καλές πρακτικές βιώσιμων ενεργειακών έργων στην Ευρώπη, ούτως ώστε να παρακινηθούν για την υλοποίηση παρόμοιων έργων στην Κύπρο, συμβαδίζοντας με τους καθορισμένους ευρωπαϊκούς στόχους για το 2030.

Σε ποιους απευθύνεται;

  • Τοπικές αρχές που υπέγραψαν το Σύμφωνο των Δημάρχων, δήμοι και κοινότητες
  • Τοπικές Αρχές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο νέο Σύμφωνο των Δημάρχων
  •  Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Φορείς χάραξης πολιτικής, αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, που ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών
  • Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν σχετικές εμπειρίες
  • Ειδικοί σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος
  • Πανεπιστήμια και ερευνητές

Η ημερίδα υποστηρίζεται από τo δίκτυο πόλεων “Energy Cities”, το Σύμφωνο των Δημαρχών και το ευρωπαϊκό έργο “Beyond Sustainable Energy Strategies”, το οποίο συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη».

Επίσης η ημερίδα υποστηρίζεται από τους Δήμους Στροβόλου και Λακατάμιας μέσω του προγράμματος LIFE και του έργου “LIFE UrbanProof”.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα, παρακαλώ αποστείλτε συμπληρωμένο το έντυπο συμμέτοχης στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών μέσω fax στο +357 22667736 ή μέσω email στο christia.alexandrou@cea.org.cy

Ημερήσια Διάταξη και Έντυπο Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα +357 22667716 ή +357 22667726.

 

PRESENTATIONS OF THE WORKSHOP:

1.Covenant of Mayors presentation

2.Energy Efficiency Watch Project presentation

3.Can Cyprus Achieve the Transition to an Energy Efficient and Low-Carbon Economy

4.Progress of CoM in CYPRUS

5.LIFE-URBANPROOF

6.Nature based Solutions

7.Implementation of 100% LED street lighting

8.Island SEAPs in EU

9.Swedish Municipalities

 

Post Author: