Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Η έρευνα διεξάγεται από το Σύμφωνο των Δημάρχων για την ενέργεια και το κλίμα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Σας παρέχει τη δυνατότητα να διατυπώσετε τις απόψεις σας και να ενημερώσετε σχετικά με το είδος της συνδρομής που θα επιθυμούσατε να λάβετε για την κατάρτιση και την υλοποίηση σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος (ΣΔΑΕΚ). Οι απαντήσεις σας θα βοηθήσουν την ομάδα του Συμφώνου των Δημάρχων να σας προσφέρουν τα εργαλεία, τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες ανάπτυξης ικανοτήτων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Μην αφήσετε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να εκφράσετε τις προσδοκίες σας και να συμβάλετε στη διαμόρφωση του προγράμματος δραστηριοτήτων για την επόμενη τριετία!

Η έρευνα, η οποία είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα, χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες: προσωπικές πληροφορίες, προφίλ, σχεδιασμός για το κλίμα και την ενέργεια, ανάγκες και κενά γνώσεων. Περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις και δε θα χρειαστείτε περισσότερα από 15 λεπτά περίπου για να τις απαντήσετε.

Λάβετε μέρος στην έρευνα και επωφεληθείτε από την ευκαιρία να κερδίσετε ένα ταξίδι για την Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της ΕΕ που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 20-22 Ιουνίου 2017!*

*Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, πρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο της έρευνας πριν από τις 28 Απριλίου· εάν επιλεχθείτε, θα κληθείτε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για τη μετακίνηση και τη διαμονή σας, ενώ τα έξοδα ταξιδιού για ένα άτομο θα επιστραφούν αργότερα μέσω του προγράμματος και ανέρχονται, κατά μέγιστον, στο ποσό των 400 ευρω ανά άτομο βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο.

Post Author: