Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει την 1η Νοεμβρίου 2019, σεμινάριο κατάρτισης με θέμα: Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης και ISO50001: 2018. Στόχος του σεμιναρίου είναι παροχή γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης συστημάτων ή στρατηγικών για την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση της/του επιχείρησης/οργανισμού.

Επιχορηγούμενο Σεμινάριο Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

  • Ενεργειακοί Ελεγκτές, Ενεργειακοί Διαχειριστές, Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες, Σύμβουλοι, Μηχανικοί σε όλους του κλάδους μηχανικής επιστήμης και πτυχιούχοι στη Διαχείριση Έργων ή στην Οικονομική Ανάλυση ή στον Έλεγχο και Πιστοποίηση, οι οποίοι είναι είτε διευθυντικά στελέχη είτε επαγγελματίες που η εργασία τους καταπιάνεται με θέματα ενεργειακής διαχείριση και την ανάπτυξη ή την εφαρμογή συστημάτων.
  • Όλοι οι κλάδοι μηχανικής επιστήμης ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων, Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομικής – Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης Ποσοτήτων, Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας – Χωροταξίας

Διάρκεια κατάρτισης: 6 ώρες

Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής:

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019, 09:00-16:15

Για περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής πατήστε εδώ.

Post Author: