Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει τη διενέργεια εξαήμερου σεμιναρίου θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης, με θέμα «Level I Certified Infrared Thermographer® », στις 7 – 12 Δεκεμβρίου, 2020.

Το σεμινάριο Πιστοποίησης Θερμογράφου Επιπέδου Ι, είναι κατάλληλο για υποψήφιους που επιθυμούν να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται τη θερμοκάμερα, καθώς και να προβαίνουν σε ποιοτικές εφαρμογές της Υπέρυθρης Θερμογραφίας/ Θερμικής απεικόνισης.

Πιο συνγκεκριμένα, το σεμινάριο απευθύνεται:

  • Σε όλους τους κλάδους μηχανικής επιστήμης, τεχνικούς βιομηχανίας, κατασκευαστικών έργων και συντήρησης/αναβάθμισης εγκαταστάσεων,
  • Σε όσους χρησιμοποιούν την υπέρυθρη θερμογραφία, ως εργαλείο ΜΚΕ (Μη Καταστροφικού Ελέγχου), επιτήρησης διεργασιών και ενεργειακής επιθεώρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον Διεθνή Οργανισμό Επιθεωρητών Κτιρίων NACHI και καλύπτει τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των επαγγελματικών προδιαγραφών και λογοτύπου του. Είναι επίσης, επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα δήλωσης συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Post Author: