Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, διοργανώνει στις 10-11 Δεκεμβρίου 2019, σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Διαχείριση Έργου και Μέθοδοι Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης», το οποίο στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων (θεωρητικών και πρακτικών) γνώσεων σε επαγγελματίες οι οποίοι σχεδιάζουν, διαχειρίζονται, και αναλύουν τεχνοοικονομικά την υλοποίηση έργων.

Επιχορηγούμενο Σεμινάριο Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

  • Σε όλους τους κλάδους μηχανικής επιστήμης ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομικής – Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης Ποσοτήτων, Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας – Χωροταξίας.

Διάρκεια κατάρτισης: 14 ώρες

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής:

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, 09:00-17:30

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019, 09:30-17:30

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα πατήστε εδώ

Post Author: