Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, διοργανώνει στις 28 – 29 Νοεμβρίου 2019, σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Αντλίες θερμότητας: Σχεδιασμός, Επιθεώρηση και Ενεργειακή Αξιολόγηση συστημάτων», το οποίο στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων (θεωρητικών και πρακτικών) γνώσεων σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού, ρύθμισης, λειτουργίας, συντήρησης, ενεργειακής ανάλυσης και αξιολόγησης των συστημάτων ψύξης με αντλίες θερμότητας, ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι ικανοί να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

  • Σε όλους τους κλάδους μηχανικής επιστήμης ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομικής – Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης Ποσοτήτων, Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας – Χωροταξίας.

Διάρκεια κατάρτισης: 14 ώρες

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής:

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019, 09:00-17:30

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, 09:30-17:30

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα πατήστε εδώ.

Post Author: