Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το έργο Interreg Mediterranenan ENERJ Υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην εφαρμογή δράσεων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια, ως μέτρα της τοπικής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής τους. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Αρχών για κοινές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Η πλατφόρμα ENERJ διευκολύνει το σχεδιασμό κοινών δράσεων (Joint Actions) και φιλοξενεί μια βάση δεδομένων για τα Τοπικά Έργα Δράσης για την Ενέργεια και μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

https://enerj.interreg-med.eu/

https://www.facebook.com/EnerjMED/?fref=mentions

https://twitter.com/EnerjMED

Post Author:

5 Replies to “ENERJ”

  1. Παράθεμα: forum
  2. Παράθεμα: Mu Cang Chai Tours
  3. Παράθεμα: Trang An
  4. Παράθεμα: agencia de viajes en managua
  5. Παράθεμα: books writers in minneapolis

Comments are closed.