Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

An ENERgy Retrofit FUNDing rating tool – είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης για τις ευκαιρίες ενεργειακών ανακαινίσεων – όπως ένα πιστωτικό αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται από τις τράπεζες για να αξιολογήσει τους πελάτες. Το εργαλείο θα βασίζεται σε μια μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί βασισμένο σε μια σειρά παραμέτρους όπως δεδομένα ΠΕΑ, ο αριθμός των πιστοποιημένων εγκαταστατών, κυβερνητικά προγράμματα τρέχουν, κ.λπ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2016-2019).

Περισσότερα…

Post Author: