Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το ENErgy Retrofit FUNDing rating tool είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης για τις ευκαιρίες ενεργειακών ανακαινίσεων, όπως ένα πιστωτικό αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται από τις τράπεζες για να αξιολογήσει τους πελάτες, το οποίο βασίζεται σε μία μεθοδολογία βασισμένη σε μια σειρά από παραμέτρους όπως δεδομένα ΠΕΑ, αριθμό πιστοποιημένων εγκαταστατών, τρέχοντα κυβερνητικά προγράμματα κ.ά. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2016-2019).

Μάθετε περισσότερα.

Post Author: