Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Η δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου, το οποίο θα απεικονίζει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων σε επίπεδο χώρας ή περιοχής και θα παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων είναι ο στόχος του  έργου Enerfund, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Η ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακή Απόδοσης, δείκτες καταναλώσεων ενέργειας, περιθώρια εξοικονομήσεων, οικονομικοί δείκτες, χορηγίες και κόστος μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης είναι μερικές από τις πληροφορίες που θα παρέχει το εργαλείο στους ενδιαφερόμενους. Το εργαλείο θα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτιρίων, κτηματομεσίτες, εταιρείες ESCO, ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, τραπεζικά ιδρύματα κ.α.

Στα πλαίσια του έργου Enerfund, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση των εταίρων, στην Βαλένθια, της Ισπανίας, στις 26-28 Ιουνίου 2017 όπου συζητήθηκε η πρόοδος των αποτελεσμάτων του έργου. Το έργο βρίσκεται στα μέσα της περιόδου υλοποίησης του και δίνεται έμφαση στην ολοκλήρωση του εργαλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου Enerfund μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου:

Post Author: