«Η προμήθεια και η παραγωγή ενέργειας αποτελεί πρόκληση για απομονωμένα ενεργειακά συστήματα όπως είναι η Κύπρος. Ταυτόχρονα, οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και οι πετυχημένες εφαρμογές σε άλλα νησιά, έχουν αποδείξει ότι η μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι δυνατή. Ο συνδυασμός ΑΠΕ, με τις ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, κάνουν το στόχο αυτό εφικτό, ακόμη και για την Κύπρο. Στόχευση του Ενεργειακού Γραφείου για την περίοδο 2020-2030, είναι η μελέτη λύσεων αποθήκευσης ενέργειας και η προώθηση πολιτικών που θα υποστηρίζουν την Ενεργειακή Μετάβαση της Κύπρου με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.»

GENERAL

Presentations

Newsletters

Legislative framework

especially

Photovoltaic systems

Solar Thermal Systems

Wind generators

Geothermal Heat Pumps

Biomass

Biogas

Wave energy

Liquid Biofuels