Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (εγκεκριμένος οργανισμός κατάρτισης από την Υπηρεσία Ενέργειας), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Γ’ Κατηγορίας (μεταφορές εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων), που απευθύνεται σε υποψήφιους ενεργειακούς ελεγκτές (διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του ΕΤΕΚ), με στόχο την προετοιμασία τους για εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών Κύπρου.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα διεξαχθεί την περίοδο 14-30 Σεπτεμβρίου 2020 και είναι διάρκειας 36 ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία δήλωσης αίτησης για συμμετοχή, πατήστε εδώ. *Αιτήσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2020.

Το πρόγραμμα τυγχάνει επιχορήγησης από την ΑνΑΔ και είναι εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Ενέργειας του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Post Author: