Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Οι δημόσιες δαπάνες για έργα, αγαθά και υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του ΑΕΠ της ΕΕ που ισοδυναμεί με 1,8 τρισ. ευρώ ετησίας.

Μελετήστε το εγχειρίδιο για τις Πράσινες αγορές και μάθετε πως μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα (ιδιαίτερα αν συνεκτιμηθεί το κόστος κύκλου ζωής) κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Ισχύει τόσο για δημοσίους φορείς όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Post Author: