Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Υψηλής ανάλυσης εκτίμηση και ποσοτικοποίηση του δυναμικού της κυματικής ενέργειας στην ΑΟΖ της Κύπρου. Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (2010-2012).

Περισσότερα…

Post Author: