Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών  και το Τμήμα Περιβάλλοντος σας προσκαλούν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο  με θέμα τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2017, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία. Το εξειδικευμένο σεμιναριο κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα ενημερωθούν για τα ακόλουθα θέματα:

  1. Να γνωρίζουν τι είναι ΠΔΣ, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
  2. Να γνωρίζουν το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τις ΠΔΣ
  3. Να γνωρίζουν τα κριτήρια ΠΔΣ και βέλτιστες πρακτικές για επιλεγμένες ομάδες προϊόντων όπως εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός, εξοπλισμός γραφείου (ΗΥ και εκτυπωτές), οχήματα, θέρμανση και κλιματισμός
  4. Να γνωρίζουν τις παραμέτρους για την ανάλυση κύκλου ζωής και κόστους κύκλου ζωής των διαφόρων προϊόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προσωπικό των Δημόσιων Οργανισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι υπεύθυνοι και εμπλέκονται άμεσα με την προκήρυξη Δημόσιων Συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση ή στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, παρακαλώ αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο συμμέτοχης στο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών μέσω fax στο +357 22667736 ή μέσω e-mail στο harris.kordatos@cea.org.cy

Το  εκπαιδευτικό σεμινάριο  υποστηρίζεται από τo έργο “GreenS” Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Σεμινάριο κατάρτισης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Post Author: