Αρχική / Τελευταία Νέα / COMPETE4SECAP – Κινητοποίηση των ΣΔΒΕ των τοπικών αρχών

COMPETE4SECAP – Κινητοποίηση των ΣΔΒΕ των τοπικών αρχών

Το έργο Compete4SECAP (C4S) στοχεύει να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να θέσουν σε εφαρμογή τα υπάρχοντα σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια (SEAPs). Το έργο προωθεί την υιοθέτηση τυποποιημένων συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας σε δήμους (Energy Management Systems – EnMS) μέσω του συντονισμού των εθνικών διαγωνισμών και των συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι κατευθύνουν την προσοχή και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο συμβάλλει επίσης στη διευκόλυνση της αναβάθμισης των SEAP σε Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (SECAP), σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις που προωθεί το Σύμφωνο των Δημάρχων.
Στα πλαίσια του έργου C4S, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων, στην Padova, της Ιταλίας, στις 15-17 Μαΐου 2018 όπου συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών του έργου. Οι δύο πρώτες μέρες αφορούσαν οργανωτικά θέματα ενώ την τρίτη μέρα ακολούθησε εκπαιδευτική επίσκεψη στον Δήμο Montecchio Maggiore. Στην επίσκεψη οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον ενεργειακό διαχειριστή του Δήμου για την εμπειρία που έχουν στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Στην συνέχεια οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών των χωρών που συμμετέχουν στο έργο χωρίστηκαν σε ομάδες και συζήτησαν την πρόοδο αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέχρι τώρα στην υλοποίηση του EnMS αλλά και την αναβάθμιση των SEAP τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου.

x

Δείτε Επίσης

Ένα Δίκτυο για την Ενεργειακή Απόδοση στην Κύπρο

Το ΥΕΕΒΤ, το ΕΓΚΠ και η ΟΕΒ καλούν τις επιχειρήσεις σε δράση Λευκωσία, 3 Οκτωβρίου 2018 – Οι κυπριακές επιχειρήσεις όχι μόνο θα διαδραματίσουν σημαντικό ...