Αρχική / ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ

PRISMI

Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands. Το έργο PRISMI στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών των νησιών της ...

Διαβάστε περισσότερα »

ENERJ

Το έργο Interreg Mediterranenan ENERJ Υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην εφαρμογή δράσεων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια, ως μέτρα της ...

Διαβάστε περισσότερα »

VIOLET

preserVe tradItiOnal buiLdings through Energy reducTion. Το VIOLET έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της ενεργειακής ...

Διαβάστε περισσότερα »

ENERFUND

An ENERgy Retrofit FUNDing rating tool – είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης για τις ευκαιρίες ενεργειακών ανακαινίσεων – όπως ένα πιστωτικό ...

Διαβάστε περισσότερα »

GreenS

Green Public Procurement Supporters for Innovative and Sustainable Institutional Change. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ΠΔΣ, το GreenS θα ...

Διαβάστε περισσότερα »

BEAST

Πρακτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), την παροχή επαγγελματικών συμβουλών προς τις τοπικές αρχές και άλλους ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ν0Ε SPORT

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω το Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2014-2017). ...

Διαβάστε περισσότερα »

MER

Προώθηση πράσινων πρακτικών σε βιομηχανικές περιοχές. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος MED (2013-2015). Περισσότερα…

Διαβάστε περισσότερα »

BUILD UP Skills We-Qualify

Βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων του εργατικού δυναμικού των κτιρίων στην Κύπρο.  Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω το ...

Διαβάστε περισσότερα »