Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Α’ & Β’ Κατηγορίας

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (εγκεκριμένος οργανισμός κατάρτισης από την Υπηρεσία Ενέργειας), σε συνεργασία με το…