Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Εγκριμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης ικανοί να διοργανώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με Λέβητα

Έγκριση Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών ως Οργανισμού Αξιολόγησης ικανό να διοργανώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση…