Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Θεματική επίσκεψη σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ολλανδία που αποτελούν καλές πρακτικές, 8-9 Σεπτεμβρίου 2016

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αθλητικές εγκαταστάσεις σχεδόν μηδενικής…