Αρχική / ΕΡΓΑ / BUY SMART+

BUY SMART+

Καθιέρωση γραφείων υποστήριξης Πράσινων Συμβάσεων στις 15 χώρες που συμμετέχουν στο Έργο, προωθώντας τις Πράσινες Συμβάσεις μέσω καθοδήγησης, εκπαίδευσης και κατάλληλων εργαλείων προς τις Αναθέτουσες Αρχές. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2012-2015).

x

Δείτε Επίσης

ENERJ

Το έργο Interreg Mediterranenan ENERJ Υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στην εφαρμογή δράσεων ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια, ως μέτρα της τοπικής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής ...