Αρχική / ΕΡΓΑ / BUY SMART+

BUY SMART+

Καθιέρωση γραφείων υποστήριξης Πράσινων Συμβάσεων στις 15 χώρες που συμμετέχουν στο Έργο, προωθώντας τις Πράσινες Συμβάσεις μέσω καθοδήγησης, εκπαίδευσης και κατάλληλων εργαλείων προς τις Αναθέτουσες Αρχές. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2012-2015).

x

Δείτε Επίσης

TEESCHOOLS

      Transferring Energy Efficiency in Mediterranean Schools. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει νέες λύσεις στις τοπικές αρχές, τόσο σε τεχνικούς όσο και σε ...